Hiểu rõ hơn về các mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

Mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư được quy định rất rõ ràng tại Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT. Mẫu báo cáo này rất đa dạng và tùy theo từng dự án  với nguồn vốn cụ thể để chọn lập theo mẫu cho cho phù hợp. Hai loại báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của chủ đầu tư quan trọng và phổ biến nhất hiện nay được thực hiện tại 2 thời điểm: trước khi khởi công và 6 tháng đầu năm. Meeyland sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về 2 báo cáo này.

Mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư dựa trên Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT
Mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư dựa trên Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công

Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công là văn bản báo cáo để gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, đánh giá về tính khả thi của dự án. Đây là những thông tin quan trọng liên quan đến dự án mà chủ đầu tư trình lên cơ quan thẩm quyền. Dựa vào những thông tin trong báo cáo này, cơ quan chức năng thẩm quyền liên quan sẽ nắm được tình hình của dự án. 

Mẫu báo cáo giám sát, đánh goa trước khi khởi công
Mẫu báo cáo giám sát, đánh goa trước khi khởi công

Trong báo cáo, chủ đầu tư phải khai báo chính xác và trung thực các thông tin yêu cầu. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với những lời khai này. Theo đó, chủ đầu tư cần cung cấp các thông tin liên quan đến dự án cũng như tình hình chuẩn bị trước khi thi công dự án. Trong báo cáo, chủ đầu cũng có thể đề xuất những kiến nghị của mình lên cơ quan thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. 

Cập nhật thông tin giá bán safira khang điền để lựa chọn ngay một chốn an cư lạc nghiệp lý tưởng.

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2018 được lập ra để cơ quan chức năng có thẩm quyền nắm rõ tình hình của dự án trong khoảng thời gian định kỳ 6 tháng. Trong báo cáo này, chủ đầu tư phải nên rõ các tình hình liên quan đến sử dụng vốn cũng như việc quản lý các nội dung liên quan khác, như:

  • Tình hình quản lý quy hoạch.
  • Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước hay các nguồn vốn khác.
  • Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư,…
Mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm  
Mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm  

Các nội dung trong báo cáo được thực hiện theo đúng mẫu mà Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT quy định. Nội dung báo cáo cần được trình bày rõ ràng, chi tiết. Hơn nữa, trong báo cáo phải thể hiện được tính khách quan và trung thực, những mặt được, chưa được cũng như các kiến nghị cần được nêu rõ để tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất. 

Đến đây, bạn đã hiểu rõ hơn về mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm và 6 tháng đầu năm rồi phải không? Nếu có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp, hãy liên hệ với Meeyland!