CHI PHÍ LOCAL CHARGE CHO LÔ HÀNG LẺ XUẤT ĐƯỜNG BIỂN PHÁT SINH Ở VIỆT NAM – DỊCH VỤ LOGISTICSXin chào các bạn,

Để nối tiếp video chi phí cho hàng nguyên container, thì mình xin chia sẻ các chi phí cơ bản cho hàng lử ( hàng đóng ghép )
100% chi phí các doanh nghiệp chi trả
– Phí vận tải
– Phí hải quan
– THC / thể tích ( terminal handling charge)
– CFS / thể tích ( Container freight station fee )
– Phí vận đơn

70-80% chi phí doanh nghiệp chi trả
– EBS / thể tích ( Emergency bunker surchange )
– LSS/ thể tích ( Low sulphur surcharge )
– VGM / lô hàng ( Verified gross mass )
– Phí khai hải quan hàng đi nước ngoài ( tùy vào quy định của nước nhập khẩu )

20-30% chi phí doanh nghiệp chi trả
– CO ( phí làm chứng nhận xuât xứ certificate of origin )
– Phí kiểm hóa nếu dính luồng đỏ
– phí lưu kho ( ví dụ nếu kho hàng lẻ cho 10 ngày miễn phí lưu kho, nhưng vì doanh nghiệp mang hàng với sớm và lưu hàng ở kho hàng lẻ 15 ngày, thì doanh nghiệp phải tả 5 ngày phí lưu kho )
……………………….

Follow facebook page của mình
Instagram:

Cảm ơn các bạn đã xem video của mình

Quỳnh Anh

Nguồn: https://app-wm.org/

Xem thêm bài viết khác: https://app-wm.org/tong-hop/